Strefa administratora

Zapisane i zapamiętane

"Gość Niedzielny" oraz Instytut Pamięci Narodowej we właściwy dla siebie sposób powracały do pontyfikatu św. Jana Pawła II. „Gość” relacjonował ten pontyfikat, towarzysząc papieżowi m.in. w czasie jego wizyt w Wadowicach, i opisywał różne formy upamiętnienia osoby Ojca Świętego, także historię powstania Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II. Instytut w różnych studiach, opracowaniach, edycjach źródłowych oraz wystawach opisywał polityczne uwarunkowania tego pontyfikatu. Odsyłamy do tych publikacji, aby powrócić do klimatu tamtych dni, a także spojrzeć na nie m.in. z perspektywy działań organów bezpieczeństwa PRL.

Instytut Gość Media o Wadowicach Karola Wojtyły

Dodatkowe materiały

  • Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej. Debata online

    Dyskusja poświęcona szeroko pojmowanym stosunkom między katolicyzmem a prawosławiem w XX i XXI w., a także polityce Stolicy Apostolskiej wobec Związku Sowieckiego oraz Rosji i innych państw, powstałych po jego rozpadzie. Uczestnicy: Hanna Suchocka, Paweł Kowal i Andrzej Grajewski. Rozmowę prowadzi Grzegorz Polak.

IPN o pontyfikacie Jana Pawła II
  • Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej. Debata online

    Dyskusja poświęcona szeroko pojmowanym stosunkom między katolicyzmem a prawosławiem w XX i XXI w., a także polityce Stolicy Apostolskiej wobec Związku Sowieckiego oraz Rosji i innych państw, powstałych po jego rozpadzie. Uczestnicy: Hanna Suchocka, Paweł Kowal i Andrzej Grajewski. Rozmowę prowadzi Grzegorz Polak.

Darmowy dodatek