Strefa administratora

Czas burz i przełomów

Karol Wojtyła rodził się w niespokojnych czasach, kiedy państwo polskie walczyło o granice i utrzymanie suwerenności. Jednostka wojskowa, w której służył Karol Wojtyła senior, była w różny sposób zaangażowana we wszystkie konflikty tamtej doby, a więc walkę o Śląsk Cieszyński i Górny Śląsk oraz w odparcie bolszewickiego najazdu. Pamięć o tych wydarzeniach będzie towarzyszyła chłopcu w latach szkolnych i następnych. Wpływać na jego myślenie o patriotyzmie, służbie ojczyźnie i dobru wspólnym jako wartości nadrzędnej w działaniu publicznym.