Strefa administratora

Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej. Debata online

Dyskusja poświęcona szeroko pojmowanym stosunkom między katolicyzmem a prawosławiem w XX i XXI w., a także polityce Stolicy Apostolskiej wobec Związku Sowieckiego oraz Rosji i innych państw, powstałych po jego rozpadzie. Uczestnicy: Hanna Suchocka, Paweł Kowal i Andrzej Grajewski. Rozmowę prowadzi Grzegorz Polak.

2022-01-20

Jak się rozwijał dialog Kościoła katolickiego z rosyjskim prawosławiem za pontyfikatu Jana Pawła II i Benedykta XVI? Jakie poglądy na temat wschodniego chrześcijaństwa miał polski papież? Czy Franciszek zmienił politykę swoich poprzedników? Jakie były główne wektory polityki Stolicy Apostolskiej wobec Związku Sowieckiego?

Oto tylko niektóre pytania zadane w trakcie dyskusji, przeprowadzonej w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

dodatkowe materiały

DARMOWY DODATEK

DARMOWY DODATEK