Strefa administratora

Sąsiedzi

W procesie socjalizacji młodego Karola Wojtyły szczególna była rola środowiska szkolnego, z którym więzi utrzymywał aż do śmierci. Wychowanie szkolne było wspomagane przez aktywność wielu organizacji społecznych i kulturalnych, w których młody Wojtyła się udzielał. Silnym emocjonalnym i symbolicznym akcentem w tej przestrzeni była obecność 12 pułku piechoty. Jego funkcje społeczne wykraczały poza zadania czysto militarne.