Strefa administratora

dodatkowe materiały

Archiwum

  • 20.01.2022

    dodatkowe materiały

    Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej. Debata online

    Dyskusja poświęcona szeroko pojmowanym stosunkom między katolicyzmem a prawosławiem w XX i XXI w., a także polityce Stolicy Apostolskiej wobec Związku Sowieckiego oraz Rosji i innych państw, powstałych po jego rozpadzie. Uczestnicy: Hanna Suchocka, Paweł Kowal i Andrzej Grajewski. Rozmowę prowadzi Grzegorz Polak.